PRIVACYVERKLARING

Hoe ga ik om met
jouw persoonlijke gegevens?

Marketing-from-A-to-Z

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten aan jou als opdrachtgever van Marketing from A to Z (gevestigd aan de Lil Hardinstraat 2), evenals op alle informatie en diensten die jij als gebruiker op of via de website marketingfromatoz.nl verkrijgt en of gebruikt.

Marketing from A to Z houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebben hierover of contact met mij op willen nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Marketing from A to Z
Angéla van Zelst
1544 KV Zaandijk
angela@marketingfromatoz.nl

Links naar en ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.) van of links naar andere websites die niet tot Marketing from A to Z behoren. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met op deze website ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Ik ben niet aansprakelijk voor de omgang met jouw privacy door deze websites.


Welke gegevens verzamel ik?

Marketing from A to Z verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik zou kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Gegevens die je actief verstrekt via correspondentie en telefoon
– Bedrijfsgegevens (Naam en adresgegevens, BTW-nummer)

Minderjarigen

Marketing from A to Z heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ik bied daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker aan mijn website ouder is dan 18 jaar. Ik raad ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toe toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op en ik verwijder deze informatie.

Waarvoor verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik heb persoonsgegevens nodig om mijn dienstverlening naar jou mogelijk te maken. Ik verwerk deze persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Om een overeenkomst van opdracht uit te voeren
– Het opmaken van offertes
– Het opmaken van een overeenkomst van opdracht
– Het opmaken van de factuur
– Correspondentie noodzakelijk om mijn dienstverlening uit te voeren
– Na toestemming
– Het verstrekken van informatie
– Om aan een wettelijke verplichting te voldoen
– Voor de uitvoering van belastingwetgeving

Bewaartermijn

Marketing from A to Z bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist. Na de wettelijke bewaartermijn vernietig ik alle gegevens.

Delen met derden

De gegevens die je aan mij verstrekt, kan ik aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het beveiligen van je persoonsgegevens. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Ik maak gebruik van een derde partij voor onderstaande doeleinden:

Correspondentie via e-mail
Ik maak gebruik van Google Workspace G-mail om correspondentie met jou te voeren. Bij het invullen van mijn contactformulier maak ik gebruik van Google reCAPTCHA cookies om spam tegen te houden.

Opslag van bestanden
Ik maak gebruik van Google Drive om bestanden zoals offertes en onze overeenkomst van opdracht op te slaan, zodat ik deze niet lokaal op mijn computer of laptop hoef te bewaren.

Het verzorgen van mijn (financiële) administratie
Ik maak gebruik van een online boekhoudpakket ten behoeve van de verzorging van mijn (financiële) administratie.

Het vertonen van specifieke lettertypen op mijn website
Ik maak gebruik van Google Fonts cookies om specifieke lettertypes uit mijn webdesign aan jou te kunnen vertonen.

Cookies

Marketing from A to Z gebruikt functionele, analytische en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik functionele cookies om ervoor te zorgen dat mijn website naar behoren werkt en eventuele voorkeursinstellingen onthouden blijven. Ik gebruik marketing/trackingcookies van Google voor spampreventie (reCAPTCHA) en het vertonen van specifieke lettertypes van mijn webdesign (Google Fonts).

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Bekijk hier mijn complete verklaring omtrent deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals:

– Beveiligingssoftware zoals een firewall.
– Het SSL certificaat van mijn website zorgt voor een beveiligde dataverbinding tussen jou en mijn website, dit kun je zien aan het adres van mijn website dat begint met “https://” en het hangslotje
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruik om te voorkomen dat jij uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkom ik dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen en waar mogelijk van tweestapsverificatie.
– Ik laat back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van jou heb verzameld. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of mijn verwerkers. Verder heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jou zelf of indien gewenst aan een andere partij.

Om er zeker van te zijn dat de verzoeken door jou zijn gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het nummer van het identiteitsbewijs en je Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Versie 1.3. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 juli 2022